català | castellano

.: serveis :.

El control de qualitat admet sorra silícia :: servei de control de qualitat

servei de control de qualitat

Original geotèrmia ofereix el servei de control de qualitat per a cadascuna de les fases.

A la fase de perforacions el control de qualitat consta de: proves de pressió de les perforacions i del col·lector, beurada tèrmica d'injecció amb assaigs "in situ" de densitats i, si s'escau, probeta de conductivitat tèrmica de la beurada al laboratori, control de la profunditat de les perforacions, assaigs de compactació del terreny dels trams horitzontals, control de protecció anticongelació en el circuit de captació

A la fase de l'execució de la sala de màquines, el control de qualitat consta de: verificació de la instal·lació dels materials, connexionats, valvuleria i bombes de circulació, segons indica el projecte. Supervisar la correcte instal·lació segons indica l'esquema de principi. Supervisar la correcta posta en marxa de la bomba de calor i del circuit secundari, la instal·lació del terra radiant i fancoils, amb les corresponents proves de pressió.

A la finalització de les fases de control de qualitat s'emet un informe tècnic amb els resultats.


altres serveis

avís legal | disseny web www.koollook.org