català | castellano

.: fases de la instal·lació :.

detall d'un projecte d'una termografia d'un volcà :: fase de projectes i garanties: climatització i terreny

fase de projectes i garanties: climatització i terreny

Aquesta fase és imprescindible per al bon funcionament de la geotèrmia ja que depèn de l'exacte dimensionat dels projectes. Un projecte va associat a una Responsabilitat Civil (RC) i, per tant, a unes garanties.

Per a realitzar aquesta fase és necessari un diàleg amb el client per tal de saber què vol instal·lar. El client ha de valorar les diferents opcions que ofereix la geotèrmia: calefacció, refrigeració (passiva o activa) i aigua calenta sanitària. L'altre concepte a decidir és l'emissor. El client s'ha de definir per terra radiant, fancoils o radiadors.

El projecte d'enginyeria de climatització consta de càlculs de potències i de demandes. El projecte de potències és saber quina potència tèrmica necessita l'edifici, tant de calor com de fred. I un projecte de càlcul de demandes és la valoració de quantes hores necessita funcionar el s¡stema per a una bona climatització. De l'habitatge se'n ha de recopilar dades tècniques: aïllaments, superfície a climatitzar...

El projecte del terreny consta del disseny del camp de captació, número de perforacions, profunditat a perforar, qualitat de materials de la perforació. Es realitza una simulació amb dades teòriques o dades reals del terreny (TRT, test de resposta tèrmica), per comprovar l'equilibri del terreny al llarg de la vida útil de la instal·lació

altres fases de la instal·lació

avís legal | disseny web www.koollook.org