català | castellano

.: serveis :.

perforació finalitzada amb les sondes instal·lades :: servei de perforacions, camp de captació

servei de perforacions, camp de captació

Original geotèrmia ofereix el servei d'executar el camp de captació, les perforacions. Amb sondistes-perforadors altament qualificats, amb la maquinària més idònea per a cadascun dels espais a perforar. A espais grans, les perforacions s'executen amb maquinària gran, que poden realitzar perforacions a grans profunditats i de gran dificultat. A espais petits, les perforacions s'executen amb maquinària de dimensions més reduïdes, que poden realitzar perforacions a diferents profunditats, segons projecte.

La qualitat dels materials que s'introdueixen a la perforació és molt alta, seguint el projecte. Les sondes tenen un alt control de qualitat, poden ser simples o dobles, depenent del dimensionat del camp de captació del projecte, i la beurada tèrmica ha de tenir una alta conductivitat per tal que entre el forat de la perforació i el bescanviador vertical, que són les sondes, hi ha hagi la més bona conductivitat entre el terreny i les sondes, per tal d'evitar aillaments. En finalitzar les perforacions es realitzen les proves de pressió segons normativa SN EN 805 i DIN V 4279-7. Aquestes proves es realitzen tant en el tram de les perforacions, com en el tram horitzontal i col·lector. El tram horitzontal és el tram d'unió entre les perforacions i el col·lector (unió de totes les perforacions).

L'execució de les perforacions sempre està controlada per un tècnic especialista en control de qualitat.

altres serveis

avís legal | disseny web www.koollook.org